TETANEA – Huyết thanh kháng độ tố uốn ván (Pháp)

  • Huyết thanh Tetanea khán độc tố uống ván
  • Lịch tiêm: 01 lần Ngay khi bị vết thương yếm khí.
  • Điều trị 15.000 UI /phát đồ, tùy theo mức độ điều trị theo chỉ định Bác Sĩ.
  • Độ tuổi: không giới hạn
  • NSX: Pháp
  • Thuốc kê toa: Theo chỉ định của Bác Sĩ
  • LH đặt hàng: CÔNG TY CP Y TẾ SÀI GÒN
  • Điện thoại: 028 3762 6879.
Danh mục: