LỊCH TIÊM CHỦNG CHO TRẺ TỪ 0-12 TUỔI
Tuổi/Vaccine Sơ sinh 2
tháng
3
tháng
4
tháng
6
tháng
9 tháng 10
tháng
12
tháng
15
tháng
18
tháng
2-3
tuổi
4-6
tuổi
7-10
tuổi
11-12
tuổi
Phòng lao x                          
HT kháng viêm gan B
(mẹ mắc viên gan B)
x                          
Phòng viên gan B x x x x         x        
Phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván   x x x         x        
Phòng bại liệt   x x x         x        
Phòng nhiễm HIB   x x x         x        
Phòng tiêu chảy do Rota Virus   x 2 hoặc 3 liều cách nhau ít nhất 1 tháng                  
Phòng viêm phổi, viêm màng não do phế cầu   x x x     x              
Phòng cúm mùa         x 2 liều cách nhau ít nhất một tháng cho lần tiêm đầu tiên và hàng năm tiêm nhắc lại 1 liều duy nhất.
Phòng viêm não Nhật Bản             x 2 liều cách nhau từ 1 đến 2 tuần   x Tiêm nhắc lại 3 năm 1 lần
đến khi trẻ đến 15 tuổi
Phòng sởi           x       Tiêm mũi nhắc lại        
Phòng sởi, quai bị, Rubella               x   x    
Phòng thủy đậu               x 2 liều cách nhau ít nhất 3 tháng
Phòng viêm gan A               x 2 liều cách nhau ít nhất 6 tháng
Phòng viêm não mô cầu A + C                     x 1 liều
Nhắc lại 1 liều sau 3 năm
Phòng viêm não mô cầu B + C         x 2 liều cách nhau ít nhất 2 tháng
Phòng thương hàn                     x 1 liều và tiêm nhắc lại 3 năm 1 lần
Phòng ung thư cổ tử cung do HPV                         x 3 liều trong độ tuổi từ 9-26 tuổi
Phòng bệnh tả                     x 1 liều và nhắc lại sau 14 ngày