LỊCH TIÊM CHỦNG CHO TRẺ TỪ 0-12 TUỔI
Tuổi/VaccineSơ sinh2
tháng
3
tháng
4
tháng
6
tháng
9 tháng10
tháng
12
tháng
15
tháng
18
tháng
2-3
tuổi
4-6
tuổi
7-10
tuổi
11-12
tuổi
Phòng laox             
HT kháng viêm gan B
(mẹ mắc viên gan B)
x             
Phòng viên gan Bxxxx    x    
Phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván xxx    x    
Phòng bại liệt xxx    x    
Phòng nhiễm HIB xxx    x    
Phòng tiêu chảy do Rota Virus x 2 hoặc 3 liều cách nhau ít nhất 1 tháng         
Phòng viêm phổi, viêm màng não do phế cầu xxx  x       
Phòng cúm mùa    x 2 liều cách nhau ít nhất một tháng cho lần tiêm đầu tiên và hàng năm tiêm nhắc lại 1 liều duy nhất.
Phòng viêm não Nhật Bản      x 2 liều cách nhau từ 1 đến 2 tuần xTiêm nhắc lại 3 năm 1 lần
đến khi trẻ đến 15 tuổi
Phòng sởi     x   Tiêm mũi nhắc lại    
Phòng sởi, quai bị, Rubella       x x  
Phòng thủy đậu       x 2 liều cách nhau ít nhất 3 tháng
Phòng viêm gan A       x 2 liều cách nhau ít nhất 6 tháng
Phòng viêm não mô cầu A + C          x 1 liều
Nhắc lại 1 liều sau 3 năm
Phòng viêm não mô cầu B + C    x 2 liều cách nhau ít nhất 2 tháng
Phòng thương hàn          x 1 liều và tiêm nhắc lại 3 năm 1 lần
Phòng ung thư cổ tử cung do HPV            x 3 liều trong độ tuổi từ 9-26 tuổi
Phòng bệnh tả          x 1 liều và nhắc lại sau 14 ngày